Loading...

Dokumenty SDP


W zakładkach publikujemy Statut, Kodeks Etyki SDP i  deklarację
którą ubiegający się o wstąpienie do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich we Wrocławiu powinni pobrać, wydrukować i wypełnić oraz dołączyć minimum 10 oryginałów
lub czytelnych kopii publikacji prasowych bądź radiowych lub telewizyjnych,
a następnie przesłać lub dostarczyć osobiście
(po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową: wroclaw.sdp@gmail.com )
do biura
Zarządu OD SDP we Wrocławiu
(50-077), ul. Kazimierza Wielkiego 9/501.

50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com