Loading...

Historia ma twarz kobiet


 

Anna Fastnacht-Stupnicka

Ostatnią bohaterką naszego cyklu #HistoriaMaTwarzKobiet jest Anna Fastnacht-Stupnicka, autorka książki „Saga wrocławska”, zawierającej 74 opowieści rodzinne o Polakach, którzy po wojnie znaleźli swoje nowe gniazdo we Wrocławiu. Ojcem Pani Anny był Adam Fastnach - historyk, wybitny badacz Sanoka i dziejów ziemi sanockiej, we Wrocławiu pełnił funkcję kustosza zbiorów Ossolineum przywiezionych ze Lwowa. Sam studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie II wojny światowej należał do Armii Krajowej, posługując się nazwiskiem Adam Stupnicki. Żywy obraz Lwowa, życia w tym wyjątkowym mieście, Adam Fastnach przekazał córce. Snując opowieści o lwowskiej codzienności, historii i kulturze, zaszczepił jej miłość do Lwowa. W ten sposób przetrwała pamięć o Lwowie - tym przed wojną i tym spod rosyjskiej okupacji, ze strachem, masowymi aresztowaniami inteligencji i systemowym niszczeniem tożsamości od początku, aż do ostatniego dnia wojny.
Fundacja Wspólnota Pokoleń


50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com