Loading...

Otwieramy Galerię Sztuki


SDP i „Stacja Dialog” otwierają Galerię Sztuki

 22 października 2021 roku, w 43 rocznicę inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła  II, Jan Poniatowski – prezes Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i ks. Andrzej Paś – dyrektor Klubu "Stacja Dialog"  Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebiepodpisali porozumienie o utworzeniu Galerii Sztuki z siedzibą w kawiarni stowarzyszenia, w hali Dworca Wrocław Główny Polskich Kolei Państwowych.

 W swoim założeniach ideowych galeria będzie kierować się słowami św. Jana Pawła II z  jego listu skierowanego w 1999 roku Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.

 Ważnym wskazaniem będą też słowa  św. Benedykty od Krzyża - Edyty Stein: Każde prawdziwe dzieło sztuki jest symbolem, obojętnie czy z zamiarem artysty , czy  też bez zamiaru i czy jest on naturalistą czy symbolistą. Symbol czyli to, co z nieskończonej pełności ducha, w której uczestniczy każde poznanie ludzkie, zostaje uchwycone i wypowiedziane w taki sposób, że ta pełnia, której żadne ludzkie poznanie nie potrafi wyczerpać, rozbrzmiewa w nim tajemniczo. Dlatego każdą autentyczną sztukę należy rozumieć jako objawienie i każdą działalność artystyczną jako świętą służbę.

Inicjatywa obecna jest nawiązaniem do tradycji współpracy środowiska dziennikarzy ze środowiskiem twórców kultury   m.in.  w działalności wrocławskiej Galerii Sztuki „U dziennikarzy” założonej w 1972 roku i kierowanej przez ś.p. Bagdana Góreckiego w Klubie Dziennikarza.

Prowadzenie galerii sztuki „Stacja Dialog” powierzono krytykowi sztuki prof. Zbigniewowi Makarewiczowi.50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com