Loading...

Najmniejszy uniwersytet świata


500. wykład w "Klubie Spotkanie i Dialog"

Najmniejszy uniwersytet świata

Zaczęło się przed 46 laty, od zebranej garstki przyjaciół których marzeniem była zmiana ustroju. Jednak główną myślą tworzonego wówczas klubu było samokształcenie w rozumieniu polityki i związanej z tym oceną sytuacji w kraju, przekaz historii i odkrywanie jej białych plam – przypomniał w obszernej homilii uwzględniającej rys historyczny dzieła, podczas jubileuszowej mszy św. ks. prof. Tomasz Błaszczyk.
Wrocławskiemu Klubowi "Spotkanie i Dialog"od samego początku przewodniczy Lechosław Stefan, który też w pierwszym okresie jego działania użyczał na wykłady swojego mieszkania. Po latach jego córka Elżbieta wspomina, że "to był najlepszy uniwersytet jaki przeszłam w domu". Później gościny klubowi użyczyła parafia salezjańska w której uczestnicy spotykają się po dziś dzień.

Ten najmniejszy uniwersytet świata miał wpływ na powstanie Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, Katolickiego Radia Rodzina, Studium Dziennikarskiego przy PWT we Wrocławiu. Wielu jego uczestników zasiadło później w ławach poselskich, czy samorządowych, a także pełnili urzędy wojewody, marszałków regionu czy prezydentów miast.

Jubileuszowy, pięćsetny wykład "Patriotyzm dnia dzisiejszego" wygłosił prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zgromadzonych  w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego nadzwyczajnych słuchaczy przywitał rektor, prof. Robert Olkiewicz. Odczytano także list patrona honorowego obchodów – prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a red. Marta Morawiecka przedstawiła sylwetkę twórcy klubu "Spotkanie i Dialog".

tekst i zdjęcia: Jan Poniatowski

Polecamy też: Gazeta Wrocławska

Poniżej pełen zapis filmowy jubileuszowego wykładu.

500. Spotkanie i Dialog. Prof. Wojciech Polak: "Patriotyzm dnia dzisiejszego". from Marce Pane on Vimeo.


50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com