Loading...

Medytacje profesora


"Medytacje geometryczne" prof. Zbigniewa MakarewiczaW hali Dworca Wrocław Główny działa od 2021 roku galeria sztuki autoryzowana przez Sekcję Polską Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

We czwartek 18 maja b.r. odbyło się tutaj  spotkanie autorskie Zbigniewa Makarewicza (ur. 1940 w Wilnie) na wystawie jego  prac p.t. "Medytacje geometryczne".

Autor jest plastykiem (dyplom z rzeźby w PWSSP we Wrocławiu w 1965 r.), ale od 1972 roku (50 lat) także dziennikarzem, publicystą i krytykiem sztuki.

W 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przyznał mu złotą  odznakę "Gloria Artis" za zasługi dla kultury.

Laureat opublikował ponad 300 tekstów na temat  wydarzeń artystycznych szczególnie z terenu Ziem Zachodnich i Północnych, oraz kilka poważniejszych opracowań z teorii sztuki i historii współczesności artystycznej.

Brał udział w licznych wystawach w kraju i nielicznych zagranicą.  Stosuje tradycyjne techniki i metody rzeźbiarskie, a także asamblaż, instalacje i kompozycje z "gotowizny" (ready mades). Jest też twórcą parateatralnych przedstawień (happening, performance) i utworów poezjograficznych.

Swego czasu był aktorem w Teatrze Eksperymentalnym w Koszalinie i w teatrze  Kalambur we Wrocławiu.

Od 1990 do 2016 r. był profesorem we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownia rzeźby). Ale jego prace, jak sam przewrotnie zaznacza, nie mają uznania u polskich ekspertów muzealnych, co daje mu to pełną swobodę w  twórczości.

Na spotkanie z wrocławskim, ale także zielonogórskim i opolskim dziennikarzem i "nie - artystą" plastykiem (ale przed laty działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków i wielu innych organizacji społecznych i politycznych) oraz zwycięzcą w Konkursie Strzelania z Pistoletu Wojskowego w 2000 roku, przyszło ok. 30 osób. Obdarowano laureata brawami i kwiatami. Obecny był Jan Poniatowski - prezes Dolnoślaskiego Oddziału SDP wraz z przedstawicielami środowiska.

Kuratorem programu był prof. Aleksander Marek Zysko z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


50 - 077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 9/501
wroclaw.sdp@gmail.com